دست اندر کاران نخستین همایش ملی عرف های نانوشته قانون اساسی :


رئیس همایش : حجت الاسلام والمسلیمن دکتر محمدجواد ارسطا  دبیر علمی همایش : جناب آقای دکتر سید ناصر سلطانی

 

 

 

 

 دبیر اجرایی همایش : جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد

 

 

 

اعضای کمیته اجرایی همایش :


خانم سیده زهرا سعید ، خانم زهرا میرزایی ، خانم فائزه سلیم زاده ، خانم فرزانه عبدالمحمدی ، آقای محمد منصوری


بروجنی ، آقای شعیب نریمانی ، خانم نفیسه فتحعلی ، خانم  فاطمه فتاحی.