گزارش برگزاری "کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی"
1397-04-27
گزارش برگزاری "کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی"

گزارش برگزاری "کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی" :


"کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی" در ۵ و ۶ اردیبهشت به عنوان پیش همایش "نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی" در سه پنل برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور مشتاقانه دانشجویان مقاطع مختلف از دانشگاه‌های متعدد همراه بود، سرکار خانم پروفسور مانون آلتوگ بوساک استاد دانشگاه لیتورال فرانسه و عضو دانشگاه پاریس۲ به عنوان استاد و مهمان ویژه حضور داشتند.

ایشان در حوزه اصول نانوشته قانون اساسی و عرف اساسی چهار سخنرانی ایراد کردند. کنفرانس اول در مورد رویکرد عملی و نظری به مقوله اصول عرف اساسی، کنفرانس دوم پیرامون دشواری‌های تعریف عرف اساسی و کنفرانس سوم و چهارم به مطالعه نمونه‌ای عملی از عرف اساسی در فرانسه اختصاص داشت.

غیر از سخنان مهمان ویژه که موجب غنای علمی کارگاه استادان حقوق اساسی ایران در حوزه اصول نانوشته قانون اساسی و عرف اساسی نیز از دانشگاه‌های سراسر کشور در این کارگاه حضور داشتند.

در پنل صبح روز اول حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در مورد حکم حکومتی و نسبت سنجی آن با اصول نانوشته قانون اساسی به ایراد سخنرانی پرداختند.هم چنین دکتر مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی، پیرامون مفهوم "رژیم قدیم" و تأثیرات آن در فهم نظام حقوقی به ایراد سخنرانی پرداختند و از این رهگذر به عرف‌های اساسی موجود در حوزه اداری را بررسی کردند.

در پنل عصر روز اول دکتر حبیب نژاد عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی پیرامون مفهوم عرف‌های پارلمانی در زمینه عرف‌های اساسی مطالب مهمی را بیان کرده و مصادیق عرف‌های پارلمانی در ایران را برشمردند.

در پنل صبح تا ظهر روز دوم نیز به ترتیب دکتر حسن وکیلیان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر فردین مرادخانی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی همدان، دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم و دکتر مهدی غمامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به ایراد سخنرانی در مورد مفهوم، مبنا و مصادیق عرف اساسی پرداختند. وجه ممیزه این کارگاه را می‌توان حضور علمی دانشجویان دکتری حقوق عمومی دانست.

خانم‌ها زهرا سعید، فرزانه عبدالمحمدی، زهرا میرزایی و آقایان احمد گودرزی، مهدی شمسایی و محمد منصوری بروجنی از دانشجویان دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی به ارائه مقالاتشان در مورد مبانی و مصادیق عرف‌های اساسی پرداختند.